FAQ - Generelle spørgsmål

Her finder du svar på generelle spørgsmål omkring vagt relaterede emner.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte os

En fastvagt er en vagt type der dække mange forskellige definitioner. Det der er ligger i ordet er en vagt der tilknyttet fast til en lokation. Det kan være en fast aftale om en vagt i reception, eller en vagt der kommer på bestemte tidspunkter hver dag.

Autorisation af vagtvirksomhed

Lovens regler om vagtvirksomhed, gælder ved følgende betingelser:

 1. Når personer i virksomheden enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved tv-overvågning fører tilsyn med privates område eller områder, hvortil der er almindelig adgang,
 2. Når virksomheden udfører værditransporter
 3. Når virksomheden udøver beskyttelse af andre personer
 4. Når virksomheden modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg
 5. Når virksomheden fører kontrol med andres virksomhed som nævnt under punkt 1- 4.

Krav til ansøger:

 • Har bopæl her i landet
 • Er fyldt 25 år
 • Ikke er umyndig
 • Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,
 • Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, beløb i størrelsesordnen 50.000 kr. og derover
 • Ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgang til at udøve vagtvirksomhed
 • I øvrigt gør det antageligt, at de kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

En autorisation af vagtselskabet koster 5.000 kr. Autorisationen kan være gældende i op til 5 år, herefter skal der søges om fornyelse. 

Du kan ser mere på politiets hjemmeside

For at en hund er godkendt til vagtrundering og arbejde sammen med en fører skal den godkende via brugshundetræning. Det er en træning og godkendelse der viser hundens og førens adfærd i pressede situationer. 

En service vagt er hvor vagten ofte indgår i en servise ved et arrangement. Det kan være i forbindelse med parkering ved store musik koncerter og andet. Eller rondere på gågader og i butiks centre, hvor de vil være behjælpelige over for kunder i butikken.

Ja, vi dækker hele Danmark. Vi har underafdelinger og vagter i alle dele af Danmark, og kan klarer alle opgaver.

Image Description

Kontakt os idag og hør mere om dine muligheder. Vi dækker hele Danmark.

Kontakt os idag

OM OS

Viking Vagt er et autoriseret og godkendt vagtfirma beliggende centralt i det jyske, vi dækker hele Danmark. Vi klarer alle opgaver fra butiksvagt til vægter.

Kontakt os idag

Hammelvej 142,
8870 Langå

40 49 41 51